0186 - 600 615 info@octrooienpatent.nl

Zonder innovatie geen octrooi,

zonder octrooi geen innovatie

Routeplanning voor patentaanvragen in het buitenland

Tot uiterlijk één jaar na de indiening in Nederland, bij NL-Octrooicentrum, kunt u uw octrooiaanvraag uitbreiden in het buitenland. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen 3 routes:

  • de nationale route
  • de PCT-route
  • de Europese route

U kunt uit één van deze routes kiezen of uit een combinatie. Het onderstaande schema laat zien, dat routes ook in elkaar over kunnen gaan. Of het zin heeft om uw octrooiaanvraag uit te breiden in het buitenland en zo ja, langs welke route(-s) hangt van veel factoren af. Octrooibureau Lerink kan u hierbij van advies dienen.

Neem contact op