0186 - 600 615 info@octrooienpatent.nl

Zonder innovatie geen octrooi,

zonder octrooi geen innovatie

Patent aanvragen

Routes naar patentverlening in het buitenland

Het woord ‘patent’ is overgenomen uit het Engels en heeft dezelfde betekenis als ‘octrooi’ in de Nederlandse taal (hoewel men in de VS ook een design patent kent voor de bescherming van de sierkenmerken van een gebruiksvoorwerp). Bij de uitleg over octrooiaanvraag- en verleningsprocedures in het buitenland spreken we in het vervolg over patent i.p.v. octrooi.

Tot uiterlijk één jaar (het prioriteitsjaar) na de indiening van uw octrooiaanvraag in Nederland (het premier depot) kunt u een vertaling van diezelfde aanvraag indienen bij een patentverlenende instantie in het buitenland. U vraagt daarbij de prioriteit aan van uw Nederlandse octrooiaanvraag. Voor patentverlening in het buitenland kunt u verschillende routes kiezen, afhankelijk van de landen waar u bescherming zoekt.

De belangrijkste routes voor patentaanvragen in het buitenland

Klik op Routeplanning patentaanvragen buitenland voor een overzichtelijk schema over de belangrijkste routes voor patentaanvragen in het buitenland. De verschillende routes worden hierna toegelicht.

Wel of niet uw patentaanvraag voortzetten in het buitenland?

Voordat u de stap zet naar het buitenland is het goed om een inschatting te maken van uw kansen en de kosten van het voortzetten van de patentaanvraag in het buitenland. Octrooibureau Lerink kan u daarin adviseren.

De nationale route ‘patent aanvragen’

U kunt uw patentaanvraag rechtstreeks bij een patentverlenende instantie in het buitenland indienen. Dit wordt wel de nationale route genoemd. Voor de begeleiding van patentaanvragen via de nationale route buiten Europa doet u er goed aan om gebruik te maken van de diensten van een octrooigemachtigde met goede contacten met locale patent attorneys of met een eigen vestiging in die landen. Met behulp van de octrooikostencalculator (niet meer beschikbaar) op de website van NL-Octrooicentrum kunt u berekenen met welke kosten u te maken krijgt. Zo kost een patentaanvraag in de VS, gerekend over de eerste 5 jaar, ongeveer €3000. Let wel, hier kan nog het 2- à 3-voudige bij komen voor vertaalkosten en kosten voor octrooigemachtigden hier en in de VS.

De nationale route 'patent aanvragen'

Klik op De nationale octrooiroute voor een overzichtelijke kaart van de nationale route. Voor het verzorgen van patentaanvragen in bijvoorbeeld de VS en Japan verwijs ik u graag naar de Vries en Metman, met ongeveer 20 octrooigemachtigden een middelgroot bureau, met vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Arnhem. Voor het begeleiden van Belgische en Europese octrooiaanvragen kan ik u BertJan Kamphuis, octrooigemachtigde bij Patenthuis in Turnhout (B) aanbevelen.

De Europese route ‘patent aanvragen’

Wilt u tegelijk in een aantal landen in Europa patentaanvragen, dan is het praktisch en relatief voordelig om voor een gemeenschappelijke Europese verleningsprocedure te kiezen. Dit wordt de European Patent route of kortweg EP-route genoemd. Op de EP-route kunt u met één aanvraag (in het Engels, Duits, of Frans) bij het European Patent Office (EPO, Den Haag, München) een verleningsprocedure starten voor alle lidstaten van de EU. De EP-route is één van de 3 regionale routes die we kennen in de wereld. Er zijn ook regionale routes in Afrika en Azië.

De EP-route omvat een gemeenschappelijke patentaanvraag en -verlening voor alle landen behorend tot de Europese Gemeenschap. De EP-route is meestal voordeliger dan een combinatie van meer dan 2 nationale routes in Europa. Mits de examinator van de European Patent Office positief oordeelt over nieuwheid en vindingshoogte leidt de EP-route na 3 à 4 jaar tot een Europees patent. Tot 9 maanden na de publicatie van het verleende Europese patent kunnen derden, d.m.v. een oppositieprocedure, bezwaar maken tegen de verlening. Wanneer geen oppositie ingesteld wordt, of de oppositie werd afgewezen, kan een Europees patent alleen per land ongeldig (‘nietig’) verklaard worden door een rechter in het betreffende land. In andere landen blijft het patent gewoon van kracht. Omgekeerd moet ook per land een inbreukmaker aangepakt worden. In deze situatie zal verandering komen met de introductie van het lang verwachte Gemeenschapsoctrooi.

Na de verlening moet het Europese patent omgezet worden in nationale patenten in de landen die u daarvoor in een eerder stadium hebt aangewezen. Dit wordt het valideren van een Europees patent genoemd. Voor het valideren bent u per land indieningstaksen verschuldigd en meestal ook kosten voor vertaling.

Een Europese verleningsprocedure leidt dus niet vanzelfsprekend tot een verleend patent, zoals bij een Nederlandse octrooiaanvraag. Ook de kosten van de verleningsprocedure zijn moeilijker te schatten omdat bijvoorbeeld de correspondentie met de examinator en de vertalingen tot extra kosten kunnen leiden. Ook het tijdpad is moeilijker te voorspellen dan bij een Nederlandse verleningsprocedure. Maar met een Europees getoetst patent is uw intellectuele eigendom wel goed beschermd!

De Europese verleningsprocedure is samengevat in een overzichtelijk schema.

Schema PCT-route 'patent aanvragen'

Klik PCT-route voor een overzicht van de fasering en de kosten bij het volgen van de PCT patentaanvraag route via WIPO met begeleiding van octrooibureau Lerink.

Een PCT-aanvraag indienen?

Octrooibureau Lerink kan u begeleiden bij het indienen van een PCT-aanvraag bij WIPO. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.
Na de PCT-route kunt u verder gaan met nationale aanvragen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China en Japan, en met een regionale aanvraag in bijvoorbeeld Europa. Deze EP-route via de PCT-route wordt de EuroPCT-routegenoemd.

Schema EP-route na PCT-route

Klik op EuroPCT-route voor een overzicht van de fasering en de kosten bij het volgen van de EP-route via EPO na de PCT-route met begeleiding van octrooibureau Lerink.

Neem contact op