0186 - 600 615 info@octrooienpatent.nl

Werken doet leven

Over Peter Lerink

Curriculum Laboris

Lerink begon zijn loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen Universiteit en promoveerde in 1994 op een proefschrift op het vakgebied van de Gronddynamica. In Wageningen ontwikkelde hij zijn analytische kwaliteiten en het vermogen om ingewikkelde zaken helder op papier te zetten.

Bij de overstap naar het bedrijfsleven volgde hij zijn passie: productontwikkeling in een inspirerende R&D-omgeving. Daar kreeg hij te maken met octrooien, als octrooiaanvrager, octrooihouder en ook als inbreukmaker.

Sinds 2005 combineert hij zijn kwaliteiten en ervaringen op het gebied van productontwikkeling en intellectuele eigendomsrechten ten dienste van innoverende ondernemers. Aanvankelijk als één van de vestigingsmanagers van PatentPunt Nederland en later (2011) zelfstandig opererend.

Peter Lerink is geen octrooigemachtigde. Hij genoot zijn opleiding in het verwerven van intellectuele eigendomsrechten bij dr.ing. Frans van de Pol, PatentPunt Hengelo. Zijn motivatie is, om als ondernemer ten dienste van ondernemers, het verwerven van het octrooirecht binnen het bereik van kleine, maar innovatieve ondernemingen te brengen.

Curriculum Vitae

“Het liefst was ik muzikant geworden. Zag echter snel in dat het leven te kort is om te leren iets goed te doen zonder talent. Productontwikkeling gaat mij makkelijker af. Dat geldt zowel voor het zelf maken van een product, als voor het denkwerk om te komen tot productinnovatie. Het zelf werken aan een product is één van mijn hobby’s. Soms is het nuttig, zoals het maken van meubilair, maar meestal is het vooral leuk, zoals de restauratie van mijn Traction Avant 11B (1955). Naast de werkzaamheden waar deze website betrekking op heeft, houd ik mij nog bezig met productinnovatie. Samen met akkerbouwers uit de Hoeksche Waard en met Wageningen Universiteit werk ik o.a. aan een soort TomTom voor landbouwmachines voor het bewerken van akkers (zie www.hwodka.nl).

Mijn werk omvat de begeleiding van productinnovators bij het verwerven van intellectuele eigendomsrechten. Dit gaat o.a. over het geven van informatie over de betekenis van een octrooi bij het kapitaliseren van een vinding. “Kan ik mijn nieuwe product of ontwerp beschermen?” en “Wat kost dat en wat levert dat op?” zijn veel gestelde vragen. Vaak beschikt een ondernemer over beperkte kennis op dat gebied. Een kort telefoongesprek kan daarom al heel verhelderend werken. Soms moeten we samen concluderen (eventueel na een verkennend nieuwheidsonderzoek) dat een vinding niet octrooiwaardig is omdat hij nieuwheid ontbeert. Maar even vaak lijkt een octrooi een goede kans te bieden op effectieve bescherming. Het schrijven en indienen van een octrooi is dan de volgende stap.

Het werken in een omgeving met innovatieve mensen is bijzonder plezierig. Dat komt omdat die mensen kansen ruiken waar anderen onzekerheden vrezen. En met optimistische mensen is het goed kersen eten. Dit laat onverlet dat ik kritisch moet zijn. Vage argumenten om het optimisme aan te wakkeren zijn makkelijker te vinden dan steekhoudende argumenten om bijvoorbeeld financiële valkuilen te mijden.

De afwisseling van het bureauwerk bestaat o.a. uit roeien bij Watersportvereniging de Binnenmaas. Ooit meende ik dat sporten zonder bal saai is, maar daar ben ik van teruggekomen. Het samen zoeken naar de technisch volmaakte roeihaal blijkt een geweldige uitdaging te zijn. De foto maakt duidelijk dat de zoektocht nog niet voltooid is.

Tenslotte tot de kern van de zaak. Ik probeer mij zo goed mogelijk te kwijten van mijn taak om het rentmeesterschap vorm en inhoud te geven en, samen met mijn vrouw, over te dragen op onze kinderen. Hiernaast zonen Bas en Hugo langs een bosrand op Landgoed Deelerwoud, het landgoed van de eeuwig zingende bossen. Dochter Lente is elders druk doende”.

Neem contact op