0186 - 600 615 info@octrooienpatent.nl

Zonder innovatie geen octrooi,

zonder octrooi geen innovatie

Octrooikosten helder in beeld

 
Octrooikosten vormen vaak maar een kleine fractie van de totale ontwikkelingskosten van een innovatietraject. Dit laat echter onverlet dat octrooikosten niet voor niets gemaakt mogen worden. Daarom is het van het grootste belang om vooraf een afweging te maken tussen de octrooikosten en de kans op een handhaafbaar octrooi met voldoende beschermingsomvang. Niet zelden leidt dit tot de conclusie dat geld aan bijvoorbeeld marketing beter is besteed. Overigens zullen de octrooikosten bij octrooibureau Lerink u meevallen!
 

Octrooibureau Lerink, het octrooibureau dat helpt

Octrooibureau Lerink kan u als ondernemer inzicht verschaffen in de octrooikosten en de mogelijke baten. Deze informatie helpt u bij de afweging of u het octrooitraject wil inslaan of niet. Veel is onzeker bij de lancering van een nieuw product, maar dit geldt niet voor de octrooikosten.
 

Bondig stappenplan

Met een bondig stappenplan brengt octrooibureau Lerink het octrooitraject en de daarmee samenhangende octrooikosten in beeld. Als ervaringsdeskundige in R&D-trajecten weet Lerink wat innovatieve ondernemers vragen:

  • Maatwerk
  • Helder overzicht octrooikosten
  • Duidelijk en vooral belangeloos advies

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over octrooieren en de bijbehorende octrooikosten? Contacteer Lerink voor vrijblijvend advies. Dit kunt u doen via het contactformulier of via 0186-600 615 en 06-53 647 602.

Neem contact op