0186 - 600 615 info@octrooienpatent.nl

“Kan ik dit nieuwe product effectief
beschermen met een octrooi?”

I-Depot

Wat is een i-DEPOT
Een i-DEPOT is een mogelijkheid om een document met een beschrijving van uw creatie (een vinding, een format, algorithmen, een foto, een melodie, etc.) te laten dagtekenen en in verzekerde bewaring te stellen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Een i-DEPOT vraagt u aan d.m.v. een aanvraagformulier. U krijgt dan een enveloppe uit twee delen toegestuurd, waarin u twee identieke documenten, al of niet op een geheugendrager, stopt. Het document bevat een zo concreet mogelijke beschrijving van uw creatie. Bij ontvangst voorziet het BBIE de enveloppe van een dagtekening. Eén deel wordt naar u geretourneerd, het andere deel wordt ongeopend bewaard in het i-DEPOT archief van het BBIE. U kunt een i-DEPOT ook online indienen. Het i-DEPOT wordt 5 jaar bewaard. Deze periode kan onbeperkt met telkens 5 jaar verlengd worden.

Wat is het nut
Een i-DEPOT is vooral nuttig in conflictsituaties. Het biedt u materiaal waarmee u kunt aantonen dat u, vanaf de datum volgens de dagtekening, over kennis beschikt over de (uw!) creatie. Het helpt u om te bewijzen dat u intellectueel eigenaar van die creatie bent. Bijvoorbeeld in een klassiek geval van een conflict met een ex-samenwerkingspartner die ‘er met uw idee vandoor is gegaan’. Stel dat de ex-partner octrooi aangevraagd heeft, dan kan het i-DEPOT u helpen om het octrooirecht op te eisen. Ook kan een i-DEPOT u helpen bij het beroep op het recht van zogenaamd ‘voorgebruik’. Bijvoorbeeld in een situatie waarin een derde octrooi heeft aangevraagd op het moment dat u al met voorbereidingen bezig was om uw product op de markt te brengen.

Het verwijzen naar een i-DEPOT, bijvoorbeeld in een geheimhoudingsverklaring (van de NOVU, Nederlandse Orde van Uitvinders), komt goed over bij uitwisseling van vertrouwelijke informatie met derden. Het laat zien dat u zorgvuldig omgaat met uw unieke kennis. Aan een i-DEPOT kunt u geen intellectuele eigendomsrechten ontlenen. Om u te kunnen beroepen op het octrooirecht of het modelrecht moet u eerst formaliteiten verrichten (een octrooiaanvraag of modeldepot). Voor het auteursrecht hoeft u geen formaliteiten te verrichten. Het ontstaat bij het creëren van het werk en niet bij een i-DEPOT.

Wat kost het
Een i-DEPOT kost een paar tientjes. Het verrichten van een i-DEPOT is dus eenvoudig, snel en goedkoop.

Neem contact op