Logo

 • Header Stock

  Zonder innovatie geen patent,
  zonder patent geen innovatie

De PCT-route (ook wel internationale route genoemd)

Via de PCT-route kun je het recht op octrooi cq patent reserveren in meer dan 100 landen. Dit recht geldt tot uiterlijk 2 1⁄2  jaar na de oorspronkelijke indieningsdatum van de Nederlandse octrooiaanvraag. Vóór het verloop van deze termijn moet je besluiten wel of niet door te gaan met het verwerven van octrooirechten in het buitenland en zo ja, in welke landen. Voor veel ondernemers is de periode van 2 1⁄2 jaar voldoende om in te kunnen schatten wat de perspectieven zijn van het nieuwe of vernieuwde product in landen buiten Nederland. Met de Nederlandse octrooiaanvraag en de PCT-aanvraag samen is een bedrag van € 7000 à  € 9000 gemoeid (inclusief begeleiding en wettelijke taksen, excl. BTW). Laat je door octrooibureau Lerink adviseren over de vraag of het zin heeft om die kosten te maken.

Zie voor meer informatie ook PCT-brochure over Intellectuele Eigendomsrechten (Engelstalig).

 

 

Stappen op de PCT-route


Peter Lerink O&P

Ondernemer

WIPO (World Intellectual Property Organisation)

 

 

De Nederlandse octrooiaanvraag voortzetten met een internationale patentaanvraag via de PCT- route (uiterlijk 1 jaar na de indiening van de Nederlandse aanvraag)

 

Begeleiding PCT-patentaanvraag

 • vertaling NL-aanvraag
 • verzorging aanvraagformulier en andere formaliteiten
 • betaling taksen

(fixed price; op aanvraag)

   
 

Indiening

(filing fees: ~ €3200)

 

 

 

Ca. 1 week na indiening (per e-mail):

ontvangstbevestiging met:

 • PCT-aanvraagnummer
 • indieningsdatum PCT-aanvraag
 • bericht over betaling fee’s

 

Ca. 4 - 6 mnd na indiening (per e-mail):

 • internationaal nieuwheidsrapport met schriftelijke opinie (search report with written opinion)
  Wat zegt het internationaal nieuwheidsrapport mij? Wat zijn mijn vervolgstappen?  

Evaluatie internationaal nieuwheidsrapport (facultatief) en advies over vervolgstappen

(€0 - €500)

   
   

1 1⁄2 jaar na de oorspronkelijke (NL) indieningsdatum:

 • publicatie PCT-aanvraag

 

Uiterlijk 2 1⁄2 jaar na de oorspronkelijke (NL) indieningsdatum moet de PCT- aanvraag omgezet worden in nationale en/of regionale octrooiaanvragen

 

Omzetting PCT-aanvraag in nationale en/of regionale aanvragen

(zie betreffende route beschrijvingen)

 
     

 

© 2016 Peter Lerink Octrooien en Patenten

KvK 24374425

0186 - 600 615

06 - 53 64 76 02


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl