Logo

  • Header Stock

    Zonder innovatie geen octrooi,
    zonder octrooi geen innovatie

Octrooionderzoek

Het aanvragen van een octrooi begint vaak met een octrooionderzoek. Een octrooionderzoek is nodig om in te schatten of de kenmerken van uw vinding nieuw zijn. Zo niet, dan heeft een octrooiaanvraag geen zin. U kunt een octrooionderzoek zelf uitvoeren, maar de praktijk leert dat het niet makkelijk is om zelf advocaat van de duivel te spelen. Effectiever is het om een verkennend octrooionderzoek aan een specialist over te laten.

 

Octrooionderzoek door octrooibureau Lerink

Bij een verkennend octrooionderzoek wordt niet de onderste steen boven gelegd. Dat zou teveel tijd en geld kosten. Maar de ervaren octrooionderzoeker weet met een betrekkelijk snelle, intensieve zoekactie bij benadering 99% van de mogelijk nieuwheidschadelijke octrooiliteratuur boven water te halen.

 

Nieuw, of toch niet?

Een octrooionderzoek voorkomt niet alleen een onzinnige octrooiaanvraag, maar vormt ook de basis voor een goede octrooiaanvraag. Kennis van de stand van de techniek helpt om nieuwe aspecten van een vinding beter af te bakenen. Nieuw of niet? Laat het onderzoeken door octrooibureau Lerink:

  • Analytisch
  • Kostenbewust
  • Grondig octrooionderzoek

 

Kosteloos advies

Wilt u graag meer weten over octrooionderzoek? Neem dan contact op voor vrijblijvend advies over het te volgen traject. Kom in contact met Lerink via het contactformulier of via 0186-600 615 en 06-53 647 602.

© 2016 Peter Lerink Octrooien en Patenten

KvK 24374425

0186 - 600 615

06 - 53 64 76 02


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl